over 4 years ago

好多人未必知道,法國其實係一個多語言國家。

法國語言分佈圖

除咗Langue d'Oïl (包括標準法語同好多相近嘅語言),仲有東北部嘅Breton,南部嘅Gascon, Occitan, Basque 等等唔同嘅語言。

可惜因為法國推崇國家主義,喺大法國主義底下,團結必然要「一國一語」,法語備受推崇,喺憲法入面有特殊地位,而其他語言就被視為國家發展嘅絆腳石。根據最新憲法規定,法語以外嘅語言唔可以用做學校嘅授課語言,街上面所有告示都一定要寫法文,公共廣播亦都要使用法語。

本身,非法語地區涵蓋法國超過一半嘅土地,但係經過長年打壓,社會地位大減,而家除咗少數中老年人,我諗已經好少人識講法語以外嘅本土語言。

有兩點值得留意嘅係 (1)法國嘅語言政策係中國嘅加強版,兩國同樣有法律途徑去限制民間嘅語言運用,中國喺2001年實施嘅《語言文字法》同法國1994年實施,限制政府同民間語言使用嘅 《Loi Toubon》同出一轍 (2) 法國境內其他語言嘅死亡並唔係直接由人口遷移帶動,而係喺政府壓力之下,本土人民無奈放棄傳承。

粵語嘅情況同Occitan相似,粵語人要引以為戒。

原文 Facebook 連結

← 粵語衰亡,有乜可以做? TefuTefu - 蝶 →
 
comments powered by Disqus